Naziv tvrtke:
Autokuća Novosel
Predmet poslovanja poduzeća
Održavanje i popravak motornih vozila, Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije
Sjedište tvrtke:
Mirka Bogovića 6
47000 Karlovac
Pravna forma:
Obrt
Telefon:
+385 47 645100
Fax:
+385 47 645900
E-mail:
Matični broj:
91693454
Sudski registar:
Karlovac
OIB:
43617052250
PDV-ID:
2006951340028
IBAN:
HR8424000081190009774
BIC
KALC2X
Temeljni kapital:
Obrtnička komora Karlovac
GISA broj: