Naziv tvrtke:
Autokuća Novosel
Sjedište tvrtke:
Mirka Bogovića 6
47000 Karlovac
Pravna forma:
Telefon:
+385 47 645100
Fax:
+385 47 645900
E-mail:
Matični broj:
Sudski registar:
OIB:
PDV-ID:
2006951340028
IBAN:
BIC
Temeljni kapital:
Obrtnička komora Karlovac
GISA broj: